Home

Schrijf je in

voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates

Samen kunnen we namaak herkennen, vermijden en aanpakken.

Consument

Hoe herken ik namaak ?

Als consument is het niet altijd eenvoudig om namaak te herkennen. Als algemene regel geldt echter: als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. Je bent dus best aandachtig en terughoudend wanneer je goederen (kunt) kopen tegen prijzen die verdacht lager liggen dan de gangbare prijzen. Als je producten koopt van buiten de Europese Unie is extra voorzichtigheid en aandachtigheid aangewezen. Daarom ga je best naar gespecialiseerde en officiële winkels, of is het aangeraden om te winkelen in taksvrije winkels. Dit advies geldt zowel in de winkel als voor online aankopen. Namaak kan soms ook herkend worden aan de hand van subtiele schrijffouten van een merknaam, de afwezigheid van bepaalde veiligheidsvoorschriften, onregelmatigheden of onnauwkeurigheden van het product.

Hoe kan ik namaak vermijden op internet?

Hiervoor kan je de webshopcheck doen met tips van het Europees Centrum voor de Consument, ECC België . Je kan bij hen ook terecht voor juridisch advies bij problemen met aankopen in het buitenland.

Wenst u bemiddeling bij een probleem met een handelaar in België, dan kunt u terecht bij de Consumentenombudsdienst of de de Ombudsman van de Handel.

Ik heb onbewust namaak gekocht, wat nu?

Heb je onbewust namaak gekocht, voel je je bedrogen als consument of is er sprake van fraude? Neem dan contact met de Douane, de Economische Inspectie of de Belgische Associatie Anti-Namaak.

Bedrijf

Hoe vermijden dat mijn producten worden nagemaakt?

Als bedrijf heb je er alle belang bij om je producten (het resultaat van denkwerk, onderzoek en ontwikkeling) te beschermen tegen namaak. Het intellectueel eigendomsrecht voorziet op verschillende vlakken in een afdwingbare bescherming tegen namaak. Deze materie is natuurlijk expertenwerk.

Je kan je laten bijstaan door ICC België om je wegwijs te laten maken.

Mijn producten worden nagemaakt, wat nu?

Bedrijven beschikken over een waaier aan rechtsmiddelen om op te treden tegen misbruiken. Verschillende actoren kunnen je hierbij bijstand verlenen. Naargelang de inbreuk gaat het om de Douane, de Economische Inspectie, het meldpunt Fraude van de federale politie of de Belgische Associatie Anti-Namaak

Optreden met tussenkomst van de douane

De Douane is bevoegd voor de controle van het goederenvervoer. Indien de douane vermoedt dat het om namaakgoederen gaat, zal toepassing gemaakt worden van de procedure ingesteld door Verordening 608/2013.

Dit betekent dat:

op basis van de informatie die je ontvangt, je moet bevestigen of goederen nagemaakt zijn;
vervolgens moet de douane het akkoord krijgen van de aangever of de houder van de goederen om ze te mogen vernietigen.

Opdat de Douane kan tussenkomen, moet je echter een verzoek om interventie hebben ingediend (en dus in de COPIS-gegevensbank zijn geregistreerd). Zonder voorafgaand verzoek om interventie wordt de onderneming uitgenodigd om een regulier verzoek voor interventie in te dienen alvorens de al dan niet vereenvoudigde procedure toe te passen. In dit verzoek om optreden moet de vennootschap ook aangeven of zij de toepassing van de vereenvoudigde procedure al dan niet aanvaardt. Deze vereenvoudigde procedure kan alleen worden toegepast indien het verzoek om optreden correct wordt ingediend en indien de houder met de toepassing ervan heeft ingestemd.

Meer info over wanneer de douane kan optreden, vindt u in volgende brochure.

De douane, uw partner in de strijd tegen namaak!
La Douane, votre partenaire dans la lutte contre la contrefaçon!
Der zoll, Ihr verbündeter im kampf gegen Nachahmungen!
Kom hier in contact met de Douane.

Optreden met tussenkomst van de douane

Deze dienst kan zowel op eigen initiatief als op basis van een klacht door merkhouder, consument… optreden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten op het Belgisch grondgebied.

Meer info vind je hier.

Optreden met tussenkomst van de federale politie

De federale politie helpt om namaak op te sporen. Zo krijgen ze vaak de vraag om tussen te komen in het kader van gerechtelijke procedures, zoals de procedure ‘beslag inzake namaak’ waarbij de goederen in beslag worden genomen of verzegeld. Via het meldpunt fraude krijgt u steeds een advies waarin er wordt getracht op zoveel mogelijk vragen te antwoorden. Kom hier in contact met de Federale Politie.

Optreden met de tussenkomst van De Belgische Associatie Anti-Namaak

De Belgische Associatie Anti-Namaak is een VZW waar merkhouders van bekende merken de handen in elkaar slaan om bedrijven de ondersteunen in de verschillende aspecten van de strijd tegen namaak. ABAC-BAAN verleent bijstand aan haar leden in het kader van namaakbestrijding door de douane, politie en de Federale Meer info vind je hier.

Dienstverlener

Voor een partnerschap met de autoriteiten contact opnemen met de douane.

Experten inzake de strijd tegen namaak en die de stichting wil helpen relevante info te verspreiden contact opnemen met ICC België.