Home
Home

Impact van namaak

De meeste consumenten maken zich niet druk over de bewuste of onbewuste aankoop van een namaakproduct, toch is dit absoluut niet onschuldig. Namaak heeft een grote negatieve impact zowel voor de consument, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel.

Namaak heeft een grote negatieve impact zowel voor de consument, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel.

Namaakelektronica, namaakcosmetica, namaakkledij, namaaksigaretten. Stuk voor stuk voorbeelden van producten die ontsnappen aan elke productnorm of kwaliteitscontrole. Bij namaakproducten is er geen enkele instantie die controles uitvoert op de grondstoffen, de productie, de werking, etc. Als consument loop je dus de nodige gezondheidsrisico’s als je namaakproducten koopt en gebruikt.

Bedrijven investeren veel in innovatie, nieuwe producten en diensten. Deze vernieuwingen worden doorgaans beschermd met intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten spelen dus een belangrijke rol in onze economie: ze zetten aan tot creativiteit en onderzoek, en geven ondernemingen de mogelijkheid om hun positie in de wereldeconomie te versterken. Criminele organisaties die deze producten vervalsen maken dus grote winsten ten koste van de reguliere bedrijven. Tegelijkertijd ondermijnen zij de marktpositie van reguliere bedrijven door de markt te overspoelen met namaak.

Uit onderzoek blijkt dat namaak goed is voor liefst 7 tot 10% van de wereldeconomie of 450 miljard EUR.

Uiteindelijk verliezen we als samenleving als geheel. Kopers van namaak bestendigen het clandestiene systeem dat steeds meer sectoren raakt en dieper infiltreert in de reguliere en bonafide marktsystemen. Bewust of onbewust kopen van namaakgoederen ondersteunt deze illegale handel en helpt dan ook direct of indirect een systeem financieren dat de nationale economieën ondermijnt, de fundamenten van industrieën ondergraaft en op lange termijn onze welvaart aantast. Uit onderzoek blijkt dat namaak goed is voor liefst 7 tot 10% van de wereldeconomie of 450 miljard EUR. Deze geldstromen ontsnappen aan iedere overheidsverplichting, zoals belastingen en douaneheffingen, die anders opnieuw zouden kunnen worden geïnvesteerd in opleiding, gezondheidszorg of werkgelegenheid.

De risico's van namaak

de consument

  1. 1Gezondheidsschade
  2. 2Gevaar voor de veiligheid
  3. 3Financiële schade
Consumer

de handelaars

  1. 1Aantasting van naam, imago en notoriteit
  2. 2Economische verliezen

de economie

  1. 1Banenverlies
  2. 2Ondermijnen reguliere industrieën
  3. 3Concurrentievervalsing

de overheid

  1. 1Verlies van belastinginkomsten
  2. 2Verlies van douaneheffingen

Wie zijn we ?

ICC België en de Douane hebben in 2010 besloten om hun krachten te bundelen om namaak en piraterij beter te bestrijden. Daartoe hebben zij de private stichting in het leven geroepen: “Neen aan Namaak en Piraterij”, ook gekend als NANAC. Deze stichting staat open voor andere partners. Er bestaat reeds een nauwe samenwerking met de FOD Economie, het Europees Centrum voor de Consument (ECC België), de Belgische Associatie Anti-Namaak, essenscia, .... De stichting heeft ook de steun van de politieke autoriteiten.

NANAC heeft als doel om zo veel mogelijk bedrijven en consumenten bewust maken van de gevaren en nadelen van namaak en piraterij. Om hiertegen ten strijde te trekken, heeft de Stichting Neen aan namaak en piraterij zichzelf 4 opdrachten opgelegd:


Missie & doelstellingen

Bewustmaking van overheid en publiek van de risico’s en nadelen van namaak met behulp van informatie- en voorlichtingscampagnes.

Optreden als intermediair tussen de overheidsinstellingen en de ondernemingen, hen een ontmoetingsplaats aanbieden en de acties ter bestrijding van namaak coördineren.

Opvangen van de ondernemingen en de personen die door de aankoop van namaakproducten slachtoffer zijn geworden van bedrog, door hun een uniek contactpunt aan te bieden.

Verdedigen van de belanghebbenden bij de bevoegde instanties.

Raad van Bestuur

Voorzitter

Kristian VanderwaerenAdministrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Vicevoorzitter

Julie DeréSecretaris-generaal van het Belgisch comité van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Belgium).

Bestuurders

Luc Van de Velde-Poelman

Bestuurders

Roland De Meersman